The National Songs and Dance Ensemble


Contact us

address

Str. Hekurudha (behind the city stadium)
10000, Prishtina - Republic of Kosova

telephones

fix. 038 228 376
fax. 038 211 440

email

info@ansamblishota.org
email@ansamblishota.org

Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014