Lajme

Koncert në Mitrovicë

18/06/2015   Me ftesë të Qendrës së Kulturës “Rexhep Mitrovica”, të Mitrovicës, Ansambli “Shota” ka shfaqur koncert në qytetin e Minatorëve me datë 18.06.2015 duke filluar nga ora 18:30. Ky koncert ishte repriza e parë e Koncertit Premierë (Recital i Fehmi Shaqirit), të dhënë në sallën e TKK në Prishtinë, me datë 17.06. 2015.
Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014