Lajme

Përfundon renovimi i sallës së vallëzimit!

07/09/2018  

Krahas ndërrimit komplet të dyshemesë së sallës dhe përgatitjes së platformës për të, është bërë ngjyrosja, janë bërë riparime në stabilimentet e nxehjes qendrore si dhe në elektrikë dhe ndriçim

Projekti i riparimit të sallës së vallëzimit të Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”, i filluar në muajin Gusht, gjatë kohës kur TA e Ansamblit ishte në pushim kolektiv, tanimë ka përfunduar dhe salla është e gatshme për punë. Më saktësisht, dyshemeja e sallës ishte e dëmtuar në atë masë sa ka ndikuar në mbarëvajtjen e punës së grupit të valleve dhe ka qenë shumë vështirë për ta mirëmbajtur higjienën e domosdoshme. Për këtë arsye dyshemeja e vjetër është mënjanuar tërësisht sikur edhe platforma prej trarëzave dhe stiroporit. Pas pastrimit, fillimisht janë bërë riparime në gypat e nxehjes qendrore dhe në shpërndarjen e rrymës në sallë, është shtruar platforma e betonit termik (Estrihut), dhe pastaj është shtruar shtresa e parketit në të gjithë hapësirën prej rreth 220 m 2. Gjithashtu janë ndërruar komplet llambat e ndriçimit të sallës dhe skenës. Në ndërkohë janë duke vazhduar edhe disa riparime të vogla në nyjat sanitare dhe do të ndërrohet ndriçimi edhe në sallën e Orkestrës, me të njëjtat standarde. Materialet e përdorura dhe puna e kryer në sallë janë të cilësisë së lartë, që janë garanci që Trupa Artistike e Ansamblit ka kushte dukshëm më të mira për punë. Meriton të përmendët fakti se gjatë vizitës së fundit të ministrit z. Kujtim Gashi, në Ansambël, ai kishte mbështetur këtë projekt, si investim i domosdoshëm për përmirësimin e kushteve për punë.





Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014