Kryesia

Nazmi Demaj
U.d. i Drejtorit të Ansamblit SHOTA

Ylber ASLLANAJ
Udhëheqës Artistik i Ansamblit SHOTA

Këshilli drejtues i ansamblit


Kryetar - Hysni Klinaku(Magjistër i Solo-këndimit)

Anëtar - Xhevdet Gashi (Producent Muzikor)

Anëtar - Fahredin Spahija(grafist)

Anëtar - Sabri Fejzullahu(aktor dhe këngëtar)

Anëtar - Milot Mustafa (Zyrtar për Trashëgimi të luajtshme dhe shpirtërore)Këshilli artistik


Ylber Asllanaj – Udhëheqësi Artistik i Ansamblit – kryetar;

Riza Bytyçi – Përgjegjësi i Seksionit të Solistëve Vokal- anëtar;

Fitim Bytyqi – Përgjegjës i seksionit të orkestrës – anëtar;

Afrim Alshiqi – vallëtar – asistent


Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014