Kryesia

Shefqet Gjocaj
Drejtor i Ansamblit SHOTA

Ylber ASLLANAJ
Udhëheqës Artistik i Ansamblit SHOTA

Këshilli drejtues i ansamblit


Kryetar - Hysni Klinaku(Magjistër i Solo-këndimit)

Anëtar - Xhevdet Gashi (Producent Muzikor)
Anëtar - Ismet Bogujevci

Anëtar - Shasivar Haxhiaj

Anëtar - Milot Mustafa (Përfaqësues i MKRS-së)Këshilli artistik


Ylber Asllanaj – Udhëheqësi Artistik i Ansamblit – kryetar;

Nazmi Demaj – Koreopetitor;
Violetë Kukaj Retkoceri – Përgjegjëse e Seksionit të Solistëve Vokal- anëtare;

Fitim Bytyqi – Përgjegjës i seksionit të orkestrës – anëtar;

Afrim Alshiqi – vallëtar – asistent


Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014